Tag Archives: Manulife Shopee

Manulife Shopee – Cái bắt tay làm thay đổi cách nhìn về bảo hiểm

manulife-shopee

Chưa bao giờ mua bảo hiểm lại dễ dàng hơn bây giờ! Trước đây để tiếp cận các gói bảo hiểm khách hàng phải tìm đến các tư vấn viên, các đại lý bảo hiểm… Cái bắt tay Manulife Shopee đã giúp khách hàng mua bảo hiểm hoàn toàn trực tuyến. Manulife được biết đến […]