Tag Archives: các gói bảo hiểm manulife

Tìm hiểu về các gói bảo hiểm của manulife

logo-manulife

Trước khi Tìm hiểu về các gói bảo hiểm của manulife, chúng ta phải hiểu là có bao nhiêu loại bảo hiểm nhân thọ. I. Có bao nhiêu loại bảo hiểm Theo Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (Hiện hành, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019) thì có tất cả 3 loại nghiệp vụ bảo […]