Gói bảo hiểm Manulife An Tâm Vui Sống

manulife-an-tam-vui-song

Manulife An Tâm Vui Sống – Giải pháp bảo vệ linh hoạt với thời gian đóng phí ngắn hạn cùng nhiều gói bảo vệ lựa chọn.

Bạn là người bận rộn và ít có thời gian cho bản thân và gia đình? Bạn mong muốn được bảo vệ nhưng ngại vì thủ tục bảo hiểm phức tạp? Thủ tục đăng ký và khám sức khỏe khó khăn?

Tham gia bảo hiểm chưa bao giờ dễ dàng hơn thế cùng Manulife An Tâm Vui Sống, với mức phí do chính bạn lựa chọn cùng quyền lợi hoàn phí hấp dẫn.

Quyền lợi hấp dẫn của gói Manulife An Tâm Vui Sống

Quyền lợi bảo vệ

Thủ tục tham gia đơn giản, không cần khám sức khỏe với mức bảo vệ cao.

Mở rộng phạm vi bảo vệ

Tận hưởng quyền lợi hoàn phí không xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Linh hoạt mức phí

Đóng phí ngắn hạn bảo vệ dài hạn, cùng nhiều gói lựa chọn linh hoạt.

BẠN CHƯA CHỌN ĐƯỢC SẢN PHẨM PHÙ HỢP? ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Đăng ký ngay

QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM TỬ KỲ MỞ RỘNG LỰA CHỌN ĐÓNG PHÍ 10 NĂM

(Được phê chuẩn theo Công Văn số 11787/BTC-QLBH ngày 27/09/2018 của Bộ Tài Chính)

Bao gồm 4 Chương và 21 điều khoản

CHƯƠNG I – QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

ĐIỀU 1. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM UNG THƯ

ĐIỀU 2. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TỬ VONG

2.1          Quyền lợi bảo hiểm tử vong

2.2          Quyền lợi bảo hiểm tử vong do Tai Nạn

ĐIỀU 3. BẢO HIỂM TẠM THỜI

ĐIỀU 4. GIỚI HẠN PHẠM VI BẢO HIỂM

4.1          Đối với Quyền lợi bảo hiểm ung thư

4.2          Đối với Quyền lợi bảo hiểm tử vong

4.3          Đối với Quyền lợi bảo hiểm tử vong do Tai Nạn

4.4          Lưu ý

ĐIỀU 5. THỜI GIAN CHỜ

CHƯƠNG 2 – GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

ĐIỀU 6. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

6.1          Thời hạn nộp yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

6.2          Chứng từ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

6.3          Thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm

CHƯƠNG 3 – CÁC QUYỀN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

ĐIỀU 7. THỜI GIAN CÂN NHẮC

ĐIỀU 8. CÁC THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG

8.1          Thay đổi thông tin của Hợp Đồng

8.2          Thay đổi cụ thể liên quan đến Người Được Bảo Hiểm

8.3          Thay đổi Bên Mua Bảo Hiểm

ĐIỀU 9. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN

ĐIỀU 10. TẠM ỨNG TỪ GIÁ TRỊ TIỀN MẶT

ĐIỀU 11. QUYỀN LỢI MIỄN THẨM ĐỊNH

CHƯƠNG 4 – PHÍ BẢO HIỂM

ĐIỀU 12. PHÍ BẢO HIỂMVÀ GIA HẠN ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM

ĐIỀU 13. THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM TỰ ĐỘNG VÀ HỢP ĐỒNG MẤT HIỆU LỰC

ĐIỀU 14. KHÔI PHỤC HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

CHƯƠNG 5 – QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 15. NGHĨA VỤ CUNG CẤP VÀ BẢO MẬT THÔNGTIN CỦA CÔNG TY

ĐIỀU 16. NGHĨA VỤ KÊ KHAI TRUNG THỰC CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM VÀ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

ĐIỀU 17. TRƯỜNG HỢP KÊ KHAI SAI TUỔI VÀ/HOẶC GIỚI TÍNH

ĐIỀU 18. MIỄN TRUY XÉT

ĐIỀU 19. NGƯỜI THỤ HƯỞNG

ĐIỀU 20. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 21. GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN VÀ TRANH CHẤP

Xem chi tiết