Category Archives: Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2000. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2001, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010 và ngày 14/06/2019.

Có một số luồng thông tin cho rằng “bảo hiểm là lừa đảo”, nhưng hầu hết những người tin vào điều này là những người chưa hề biết gì về bảo hiểm mà chỉ nghe những người khác nói vậy. Và những người này cũng không hề biết có tồn tại Luật Kinh Doanh bảo hiểm mà được nhà nước đảm bảo.

luat-kinh-doanh-bao-hiem

Luật kinh doanh bảo hiểm 2010 pdf

luat-kinh-doanh-bao-hiem-hien-hanh-pdf

Tất cả các đại lý bảo hiểm, các tư vấn viên bảo hiểm đều không thể bỏ qua cuốn sách Luật kinh doanh bảo hiểm, mình đã mua và chuyển đổi sang file PDF chia sẻ cùng mọi người, hy vọng với file sách Luật kinh doanh bảo hiểm 2010 PDF sẽ giúp ích cho […]

Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019)

luat-kinh-doanh-bao-hiem

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2000. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2001, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010 và ngày 14/06/2019. Có một số luồng thông […]